Παιδιόφραστος Διήγησις Ζώων των Τετραπόδων

 
Εστία > Δημοσιεύσεις

Η Παιδιόφραστος Διήγησις των Τετραπόδων Ζώων είναι ποίημα δημώδες βυζαντινό του ιδʹ αιώνα. Αριθμεί γύρω στους 1100 στίχους, και αφηγείται ένα συνέδριο των ζώων, όπου ο κάθε συμμετέχων επαινεί τις χρήσεις του προς τον άνθρωπο και μέμφεται τους συντρόφους του, με απόληξη μια κατακλυσμιαία μάχη. Ο Γιώργος Μπαλόγλου και εγώ εκπονήσαμε έμμετρη μετάφραση στα αγγλικά, εισαγωγή, και σχολιασμό του έργου από το 1995 έως και το 2001· πραγματευόμαστε συν τοις άλλοις θέματα λεξικολογικά, γραμματολογικά, ιστορικές και πραγματολογικές αναφορές, και το βαθμό της παιδείας που δείχνει ο συγγραφέας. Το βιβλίο εκδίδεται το 2003 από τις πανεπιστημειακές εκδόσεις της Κολούμπια.

Νίκος Νικολάου, opoudjis [AT] optusnet . com . au
Δημιουργία: 2003-4-7· Ύστατη τροποποίηση: 2003-4-7
URL: http://www.opoudjis.net/Work/quadrupeds-gr-utf.html