Nick Nicholas' Home Page: Klingon

[Nick nIchyon Nicholas]


navvam DalaDlaH: in English; sta ellhnika (me latinikous xarakthres); sta ellhnika (me ellhnikous xarakthres); en Esperanto; bau la lojban; tlhIngan Hol lo'lu'taHvIS; latine.


Irvine California DuSaQ'a'Daq, Thesaurus Linguae Graecae (Greece Hol jo'a')Daq QulwI' jIH --- 'ej jIDajqu' je, 'e' lutobba' navvammey!

(Su': naDev De' vIrar, tlhIngan Hol ngaSchugh neH De'vetlh. mem naQ Datu'meH, England Hol nav yIlegh..)

Qu' potlh


[HaDwI' ghoqwI' je] Su' peqIm! teSDu' ghaj je tejpInpu'...

qech ram


[Simpson lutghom Maggie] Qu'qoqmey'e' Qorghqanglaw'bogh puq neH...

nav Doj

[majQa'!]navvam noHlu'!


navvam 'oghpu' 'ej leHtaH (wejpuH! taQqu'): Nick "nIchyon" Nicholas, opoudjis [AT] optusnet . com . au
choH Qav: 2001-3-5