Τα όσα αφορούν το Ρωμαίικο

 
Εστία

Όταν ευκαιρέσω, η σελίδα αυτή θα συμπεριλαμβάνει διασυνδέσεις σε:

Διαλεκτολογία

Unicode

Δες τη σχετική σελίδα.

Κείμενα

Χρονικόν του Μαχαιρά

Το ηλεκτρονικό κείμενο του Χρονικού του Μαχαιρά (περίπου 1432) το φόρτωσα από κόμβο στην Κύπρο που δεν λειτουργεί πλέον. Το κείμενο διατίθεται σε δύο μορφες: Συμπεριλαμβάνω καιαρχείο ρυθμίσεως για το πρόγραμμα κονκορντάντσας για Macintosh Conc (από την SIL), που να επεξεργάζεται κείμενα κωδικοποιημένα σε τέτοια γραμματοσειρά. Θα δημοσιεύσω παραλλαγή σε Unicode με εξομαλισμένους χαρακτήρες και σε XML εν ευθέτω χρόνω.
Έκδοση: Μαχαιράς, Λ. 1980 [1932]. Recital concerning the Sweet Land of Cyprus entitled 'Chronicle'.Έκδοση και Μετάφραση: Dawkins, R.M. 2 τόμοι. Νέα Υόρκη: AMS Press.

Μεταφράσεις

Έχω μεταφράσει εμμέτρως στα αγγλικά:

Έχω μεταφράσει επίσης:

Λογισμικό

Νίκος Νικολάου, opoudjis [AT] optusnet . com . au
Δημιουργία: 1995· Ύστατη τροποποίηση: 2003-06-21
URL: http://www.opoudjis.net/Play/greek-gr-utf.html